HUISREGELS
Afspraak
U dient bij elk bezoek uw tandarts afspraken kaart, een geldig verzekeringspas en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
Wij verzoeken u zich bij elk bezoek aan onze praktijk eerst te melden aan de balie, voordat u plaats neemt in de wachtkamer.

Indien een afspraak niet of niet tijdig ( minimaal 48 uur ) van tevoren is afgezegd worden de kosten (Euro 50,- per 15 min.) in rekening gebracht.
Dit conform de algemene voorwaarden zoals deze zijn gedeponeerd door de ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen). Dit ter beoordeling van Tandartspraktijk De Korte Vliet BV.
Betalingen
U ontvangt van ons een nota via Infomedics via uw e-mailadres. Wilt u de rekening per post ontvangen vragen wij u dit aan ons door te geven. Voor vragen over uw nota kunt u tijdens kantooruren bellen met Infomedics: 036 20 31 900.
Wijzigingen
Veranderingen zoals verhuizing, overlijden, gewijzigde gezinssituatie, verandering van verzekeringsmaatschappij, ziekte al dan niet in combinatie met medicatie en andere belangrijke informatie dient u schriftelijk aan ons door te geven.
Afsprakenkaart
De tandartskaart is uw persoonlijke eigendom en dient als afsprakenkaart.
Begroting/Akkoordverklaring
Tijdens een consult kunt u advies krijgen over een behandelplan voor uw gebit. We zullen u zo goed mogelijk uitleggen wat deze behandeling inhoudt en deze uitvoerig met u bespreken. Wij laten u voor een behandeling, anders dan de preventieve controle en het verwijderen van tandsteen, een begroting tekenen. Hiermee kunt u bij uw zorgverzekeraar informeren naar de vergoeding voor deze behandeling. Met het tekenen van de begroting gaat u akkoord met de kosten en geeft u aan voldoende informatie over de behandeling en nazorg te hebben ontvangen.
? 2011 by De Korte Vliet BV